LEGJISLACIONI

23-qbz-qendra-e-botimeve-zyrtare
Ligji nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”
MË TEPËR
23-qbz-qendra-e-botimeve-zyrtare
Projektligj: “REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE”
MË TEPËR
depozita-shqipëri-bankat1

70 raste të aprovuara nga garancia sovrane për pagat, është përdorur 9% e fondit


MË TEPËR
23-qbz-qendra-e-botimeve-zyrtare
Akti Normativ Nr. 3, datë 15.03.2020: “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”
MË TEPËR

NE PËRFAQËSOJMË

7%

PRODHIMI I BRËNDËSHËM BRUTO

500

MILION € XHIRO VJETORE

15

MIJË PUNËSIME

350

MILLION € EKSPORTE

KENI PYETJE?

Cdo kërkesë e juaja është e mirëpritur. Ju lutemi të na kontaktoni përmes plotësimit të fushave më poshtë: