NE PËRFAQËSOJMË

12%

PRODHIMI I BRËNDËSHËM BRUTO

2

MILIARDË $ XHIRO VJETORE

25

MIJË PUNËSIME

350

MILLION $ EKSPORTE

KUADRI LIGJOR

KREU
Projektligj: “REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE”
MË TEPËR
KREU
Ligji nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”
MË TEPËR
KREU

70 raste të aprovuara nga garancia sovrane për pagat, është përdorur 9% e fondit


MË TEPËR
KREU
Akti Normativ Nr. 3, datë 15.03.2020: “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”
MË TEPËR