Emergjenca e Tërmetit
January 7, 2020
Propozimet për mbështetjen e Sipërmarrjes Shqiptare
April 6, 2020

Kete te premte, me date 31 janar te ketij viti ,u mblodh Asambleja e Bashkimit te Prodhuesve Shqiptarë. Asambleja kishte per qellim te nxirrte ne pah:
1- Punen nje vjecare te vitit te kaluar.
2- Te diskutonte mbi arritshmerine e objektivave dhe plotsueshmerine e planeve te 2019.
3- Menyren dhe formen e menaxhimit te situatave te paprituara ne kohe dhe kosto, si termeti i 26 nentorit.
4- Projekt-buxhetin e vitit 2019.
5- Si dhe çfarë na pret në 2020.

Pasi u diskutua mbi vitin qe lam pas, ne tryezen e diskutimeve u parashtruan tema ne lidhje me problematikat e ndryshme te cilat hasin sipermarjet e sektoreve te ndyshem ekonomik te Bashkimit te Prodhuesve Shqiptarë. Anetaret e asamblese folen mbi shkaqet te cilat cenojne bizneset e tyre dhe si mund ti zgjidhin keto probleme ne menyre qe sipermarrjet e tyre te rriten ekonomikisht. Ketij diskutimi ju bashkua dhe Ministri per Mbrojtjen e Sipermarrjes , zoti Eduard Shalsi, i cili foli dhe sqaroi menyren se si problemet e sipermarrjeve te ndryshme mund te zgjidhen, si dhe te permiresohen ne menyre graduale.