Inovacion: Transformimi Dixhital i NVM-ve

Trajnim mbi Fiskalizimin dhe Faturiminin Elektronik
June 25, 2021
Marrëveshje Bashkëpunimi – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
August 25, 2021
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë sëbashku me AITA - Albanian ICT Association dhe ekipin e BERZH për “Këshilla për Bizneset e Vogla” zhvilluan workshopin e parë online të organizuar me qëllim:
✅Ndërgjegjësimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) mbi rëndësinë dhe përfitimet e transformimit dixhital dhe automatizimit të proceseve të prodhimit.
✅Informimin lidhur me trendet më të fundit dhe disa prej eksperiencave më të mira ndërkombëtare të risive teknologjike dhe dixhitalizimit.
✅Në mbështetje të kësaj nisme, në vijim do të organizohen dhe 2 Workshope të tjera të cilat përkatësisht do të jenë në datat 6 dhe 14 Korrik (Ora 10:00-12:00).
✅Ky projekt është i financuar nga EBRD Advice for Small Businesses in Albania.