EVEREST IE shpkE krijuar ne 1995 , EVEREST IE është lider në fushën e prodhimit dhe stampimit të ambalazheve plastike fleksibile prej polietileni dhe ricikluesi më i madh i mbetjeve prej polietilenit në Shqipëri .Produktet kryesore listojnë : qese shopping për supermarkete dhe aktivitete të tjera, qese mbeturinash të standarteve dhe ngjyrave te ndryshme , canta për butikë dhe aktivitete të tjera tregtare , ambalazhe për produkte ushqimore, ambalazhe për materiale ndertimi , etiketa për shishet e lëngjeve , ujit dhe pijeve të ndryshme, lendë të parë të ricikluar granulat polietileni , etj.

Vecori dalluese e shoqerisë është se sasia më e madhe e produkteve ofrohet nga lendë të para të ricikluara, duke patur kështu jo vetëm avantazh në kostot e prodhimit, por edhe duke ripërdorur lëndet e para nga vendi, fakt ky që sjell ruajtjen dhe zhvillimin e një mjedisi të qëndrueshëm.

Nje rrjet i fuqishëm i mbledhjes , grumbullimit dhe seleksionimit të materialeve prej polietileni për riciklim , funksionon paralelisht me rrjetin e shpërndarjes , duke siguruar jo vetëm një pjesë të lëndëve të para në vend , por edhe duke dhënë një impakt vendimtar pozitiv në ambient , kërkesë kjo e domosdoshme ndaj bizneseve serioze në vend.

Teknologjia bashkëkohore e implemetuar nga vendet e EU , me një moshë jo më të lartë se sa 4 vjet , bën të mundur bashkërendimin e ecurisë në një hap me kompanitë e huaja për sa i përket inovacionit në prodhim dhe në produkte.MË TEPËR RRETH KOMPANISË