CORALFirma Koral Fish operon në sektorin e përpunimit të produkteve të detit që nga viti 1994. Prej shumë vitesh kompania operon dhe në tregjet ndërkombetare, veçanërisht në atë Italian, marrëdhëniet me të cilën janë intensifikuar së tepërmi vitet e fundit.

Produktet e ofruara nga Koral Fish janë produkte me origjinë vendi dhe importi. Gama e gjërë e produkteve përfshin produkte të freskëta dhe të ngrira duke plotësuar kështu nevojat e një numri të madh konsumatorësh. Që prej themelimit janë bërë përmirësime progresive përsa i përket zgjerimit të hapësirave të aktivitetit dhe përshtatjes së normave të punës dhe cilësis së produkteve me të gjitha standartet e CE..
Një përparsi të madhe biznesit i jep dhe vendodhja e stabilimentit, pranë portit të peshkimit. Për me tepër zotërimi i anijeve të peshkimit i jep mundësi Koral Fish për peshkim në detin Adriatik dhe Jon, duke garantuar kështu një itinerar të shkurtër nga momenti peshkimit deri në fazat e përpunimit dhe ruajtjes. Stabilimenti i ri me një imazh bashkohor është inaguruar në vitin 2008..MË TEPËR RRETH KOMPANISË