LAJTHIZAKompania “Lajthiza Invest” është Shoqëri Anonime e themeluar në vitin 1999, me kapital 100% shqiptar. Aktiviteti i kompanisë konsiston në prodhim, transport dhe shërbim Import-Export. Kjo kompani ka investuar që nga viti 1996 në zonën Veri-Lindore të Shqipërisë në aksin e Rrugës Kombëtare Shkodër-Kukës, pikërisht në Komunën e Qafës Malit në fshatin Lajthizë, Pukë, në Stabilimentin e Prodhimit dhe Ambalazhimit të ujërave Natyrale.

Kjo është një zonë e thellë malore ku Stabilimenti ngrihet në lartësinë 1.200 m, ndërsa burimi del nga një lartësi 1600 m mbi nivelin e detit. Uji lajthiza është mineralisht i lehtë dhe bakteriologjikisht i pastër.

Markë e Regjistruar. Numri i Regjistrimit: 13186. Lëshuar nga “Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave”.
Patente: Uje Natyral Burimi “Lajthiza”. Pronesi Industriale.
Nr. License: LN-3104-03-2011. Lëshuar nga “Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës”. (QKL)
Kodi: II.1.A (1)
Vendi i kryerjes së veprimtarisë: Qarku Shkodër, Rrethi: PUKË, B/K:Pukë, Q/F: LAJTHIZË.MË TEPËR RRETH KOMPANISË