ALBA-ROADKompania Alba-Road sh.a. është prezente në tregun shqiptar nga qershori i vitit 1996, duke startuar fillimisht me prodhimin e polisterolit EPS me markën IZOTERM®.

Kompania ka në filozofinë e saj zhvillimin e tregut në mënyrë të vazhdueshme, dhe ka arritur me përpjekje të mëdha që polisteroli, si material bazë për efiçiencën e energjisë në ndërtesa, të klasifikohet në vendin e duhur. Krijimi i produkteve të reja cilësore, aplikimi i standardeve konform normës Evropiane EN13163, jane faktorët kryesore që kanë ndikuar në zhvillimin e tregut dhe pozicionimin si lider të IZOTERM®. Kompania është e çertifikuar me Standardin ISO 9001-2008.


Produktet që ofron kjo kompani kanë një spektër të gjerë përdorimi në ndërtimet civile, industriale, infrastrukturë (rrugë, tunele, ura, HEC, porte, aeroporte, landfill, impiante përpunimi ujrash, etj.). Për çdo sektor të industrisë së ndërtimit kompania ofron mbulim të plotë me produkte të cilësisë më të mirë dhe çmime konkuruese.MË TEPËR RRETH KOMPANISË