DIGIPRINTKompania AGELS ALBANIA sh.p.k është themeluar në vitin 2014.

Kompania merret me prodhimin, importimin, eksportimin, tregtimin, transportimin për vete dhe për të tretët të materialeve të llojeve të ndryshme të plastikës së riciklueshme si dhe të të gjitha llojeve dhe derivateve të plastikës post konsumatore, civile ose industriale me qëllim riciklimin e tyre.

MË TEPËR RRETH KOMPANISË