I.L.L.S.A INDUSTRIA LAVORAZIONI LEGHE SPECIALI E ACCIAIOI.L.L.S.A. shpk eshte themeluar ne vitin 2016.

Kompania merret import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i artikujve dhe produkteve të ndryshme, të tilla si por pa u kufizuar në: produkte dhe artikuj industrial, ndërtimore, makineri-pajisje etj; Veprimtari në fushën e ndërtimit, ndërtim, shitje/ blerje pasurish të paluajtshme, makinerish, projektim, prod him, punime të ndryshme metalike dhe punime xhami etj.