Propozimet për mbështetjen e Sipërmarrjes Shqiptare