Propozimet për mbështetjen e Sipërmarrjes Shqiptare

Mbledhja e Parë e Asamblesë 2020
April 6, 2020
Studim mbi Impaktin e COVID-19 mbi Sipërmarrjen Shqiptare
April 10, 2020

Duke ju referuar qasjes dhe modelit të ndërhyrjes në ekonomi të qeverive të ndryshme, si dhe masave që ato po ndërmarrin për të mos lejuar që kriza të paralizojë ekonomitë vendasë, në konsultim me sipërmarrjet prodhuese është hartuar një paketë me propozime të cilat në thelb synojnë të garantojnë moscënimin e vendeve të punës për punonjësit dhe të sigurojnë likuiditetin e nevojshëm për industritë prodhuese për të përballuar krizën gjatë periudhës së gjëndjes së jashtëzakonshme.

Lidhur në foto do të gjeni 10 pikat të cilat janë propozuar për mbarëvajtjen e sipërmarrjeve prodhuese.