Rritja e pagës minimale,ndikimet e saj tek biznesi si dhe efekti tek pagat e tjera