Tryeza e Industrisë Ushqimore me Zv. Kryeministren dhe Ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural