Në përfshrirje të vazhdueshme drejt inovacionit dhe krijmtarisë.