SHËRBIMEMisioni ynë është nxitja dhe mbështetja e sipërmarrjes prodhuese vendase duke e kthyer në motorr zhvillimi për ekonominë shqiptare. Për të arritur këtë shoqata do të angazhohet fuqimisht duke ofruar këto shërbime: