BORDI DREJTUESBordi drejtues është organi më i lartë ekzekutiv i shoqatës.


 

 

Nr.  SUBJEKTI ADMINISTRATORI
1. KRACO-CAPITAL RESOURCES SHPK SOKOL KRAJA
2. EDIPACK SHA BARDHYL BALTËZA
3. EHW SHPK LUAN LEKA
4. ELKA-SA SHA ANDREA JORGJI
5. MIELL TIRANA SHA ROLAND HYSA
6. EVEREST IE SHPK VULLNET HAKA
7. ZODIAC SHPK RESHAT MANSAKU
8. K.I.D ALB SHPK ILDA BARAJ
9. ANTEA CEMENT SHA MARIO BRACCI
10. FUSHE KRUJE CEMENT FACTORY CHARLES MICHAEL BOURI
11. LAJTHIZA INVEST SHA THANAS SIVERI
12. TEQJA INTERNATIONAL  DIONIS TEQJA
13. PARTNER BALLKANIK SHPK TOM BERUKA
14. FPM SHPK ILIR LINZA
15. EVEREST SHPK SOKOL CUPI