May 28, 2020

Vendim për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga Covid-19

   
May 28, 2020

Vendim mbi “Përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19”.

   
May 28, 2020

Vendim për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore

   
April 10, 2020

Studim mbi Impaktin e COVID-19 mbi Sipërmarrjen Shqiptare

83% e bizneseve prodhuese pohuan se nuk kanë likuiditet të mjaftueshëm për të paguar detyrimet, si rrjedhojë e rënies së […]
April 6, 2020

Propozimet për mbështetjen e Sipërmarrjes Shqiptare

Duke ju referuar qasjes dhe modelit të ndërhyrjes në ekonomi të qeverive të ndryshme, si dhe masave që ato po […]