Studim mbi Impaktin e COVID-19 mbi Sipërmarrjen Shqiptare