Në përfshrirje të vazhdueshme drejt inovacionit dhe krijmtarisë.
December 21, 2022

Waste to Energy for the Western Balkans Cement Industry

December 7, 2022

Waste to Energy for the Western Balkans Cement Industry

Gjatë këtyre dy ditëve Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë mori pjesë në takimin rajonal të organizuar nga GIZ Albania në kuader […]