June 2, 2022
November 27, 2021

Newsletter

August 25, 2021

Marrëveshje Bashkëpunimi – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

June 30, 2021

Inovacion: Transformimi Dixhital i NVM-ve

June 25, 2021

Trajnim mbi Fiskalizimin dhe Faturiminin Elektronik