ETNA POLIMERKompania ETNA POLIMER sh.p.k është themeluar në vitin 2008.

Kompania merret me bledhje, përpunim dhe riciklimin e polietilenit.

MË TEPËR RRETH KOMPANISË