TEQJA INTERNATIONALE ndërtuar në mes të Shqipërisë, “Teqja International” është e vetmja kompani në vend që prodhon tuba plastik prej PVC dhe polieteleni HDPE të destinuara për:

Ujë të pishëm
Shkarkimin e ujrave komunale
Shkarkimet hidrosanitare
Gaz natyral
Mbrojtje kabllosh
Drenazhime
Vaditje në bujqësi


Kompania është e çertifikuar nga instituti gjerman i standarteve dhe cilësisë me ISO 9001:2000. Pas një investimi prej 8.7 milion euro kompania ka tashmë një prodhim 1100t/muaj, duke u radhitur në të parat në rajon.MË TEPËR RRETH KOMPANISË