Indeksit i çmimeve të konsumit, prill 2018
May 8, 2018
Mbi marrjen e masave mbi fenomenin e zhvlerësimit të kursit të këmbimit të valutës së huaj
May 11, 2018

Më datë 19 qershor 2018, në Frankfurt, Gjermani, do të zhvillohet aktiviteti i takimeve B2B “Të blejmë nga Ballkani”, organizuar nga Shoqata për industrinë (BME Bundesverb and Materialëirtschaft Einkauf und Logistik e.V) dhe Dhoma Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë (DIHK).

Për të bërë të mundur pjesëmarrjen e bizneseve shqiptare në këtë format takimi, kërkohen profile kompanish shqiptare që kanë kapacitet prodhues, eksportues dhe janë të afta tu shesin produktet e tyre 65 kompanive të përzgjedhura gjermane, të cilat operojnë në Gjermani në fushën e ndërtimit të makinerive, industrisë automotive, aeronautike, sistemeve energjetike, valvulave industriale, interior, mobilje, materiale plastike, elektronike etj.

Ky aktivitet do të bëjë të mundur rritjen e bashkëpunimit mes bizneseve si dhe nxitjen e eksporteve.

Përzgjedhja e firmave „Shitëse“ nga rajoni i Ballkanit do të bëhet nga vetë kompanitë gjermane „Blerëse“ pjesëmarrëse në këtë iniciativë.

Për më shumë informacion, mund të gjeni në linkun këtu