“INTERPOMA 2018”, 15-17 Nëntor 2018, Bolzano, Itali
May 14, 2018
Kushtet e përfitimit nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë
May 15, 2018

Shkolla bujqësore profesionale në Eisenstadt, në Austri, ofron bursa edukimi në vreshtari, prodhimin e verës, rritjen dhe përpunimin e frutave si dhe rritjen e perimeve.

Këto trajnime fillojnë në muajin Korrik – Gusht 2018 dhe vazhdojnë deri në Shtator 2019.

Studentët e rinj dhe studentët që kanë përfunduar studimet vitet e fundit nga mosha 19 deri në moshën 27 vjeç, të cilët janë të interesuar për trajnimet e  përmendur më sipër të aplikojnë në linkun KËTU që e gjeni në faqen zyrtare të Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.