“Expo Sud & Expo Food” Ekspozita e Produkteve Ushqimore, 5 maj 2017, në Provincën e Kalabrisë, Itali