Deklaratë e përbashkët për shtyp në lidhje me falimentimin e industrisë së riciklimit
March 6, 2018
Mblidhet Bordi dhe Asambleja e Përgjithshme e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë
March 11, 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e katërt të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,8, duke shënuar rritje me 2 %, në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2016 dhe me 1,7 %, në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2017.

Në tremujorin e katërt 2017, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të prodhimit është 2 %. Rritjen më të madhe e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionin “Industri nxjerrëse” me 7,8 %. Brenda kësaj industrie vihet re rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në nxjerrjen e naftës bruto dhe gazit natyror me 11,7 %. Referuar të njëjtës periudhë krahasimi, çmimet e prodhimit në aktivitetet e “Industrisë përpunuese” kanë shënuar rritje me 1,6 %. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë çmimet e prodhimit të produkteve në aktivitetin e “Metalurgjisë” me 6,2 %, “Prodhimi i produkteve minerale jo-metalike” me 4,5 % dhe “Konfeksionimi i veshjeve” me 0,3 %.

Indeksi i çmimeve të prodhimit për produktet vendase arriti 100,2, duke shënuar rritje me 0,9 %, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2016.

Indeksi i çmimeve të eksportit arriti 107,5, duke shënuar rritje me 4,6 %, krahasuar më të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

Në tremujorin e katërt 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit ka shënuar rritje me 1,7 %, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Çmimet e prodhimit në seksionin ”Industri Nxjerrëse” shënuan rritje me 8,3 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2017. Çmimet e prodhimit në aktivitetin “Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror” janë rritur me 12,6 %. Çmimet e prodhimit në seksionin “Industri përpunuese” ka shënuar rritje me 0,6 %, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë çmimet e prodhimit të produkteve në aktivitetin e “Metalurgjisë” me 1,8 %, “Prodhimi i produkteve minerale jo-metalike” me 0,9 % dhe “Konfeksionimi i veshjeve” me 0,4 %.

Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit për produktet vendase ka shënuar rritje me 0,8 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2017. Në këtë rritje ndikim kryesor e ka dhënë rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në seksionin “Industri Nxjerrëse” me 7,6 %. Çmimet e prodhimit të produkteve për eksport kanë shënuar rritje me 3,0 %, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë çmimet e prodhimit të produkteve në seksionin “Industri nxjerrëse” me 8,8 %, dhe çmimet e prodhimit në seksionin “Industri përpunuese” me 1,2 %.

Për më shumë informacion shkarko dokumentin.