Apulian Life Style, 19 nëntor 2018, Tiranë
November 13, 2018
Deklaratë për shtyp: Për heqjen e barrierave tarifore dhe jo-tarifore për qarkullimin e lirë tregtar dhe ekonomik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës
November 23, 2018

Në muajin Tetor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me Tetor 2017 janë:

  • Italia (3,5 %);
  • Spanja (91,7 %);
  • Kosova (46,8 %).

Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë: Kina (-4,6 %), dhe Ukraina (-36,0 %).

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në Tetor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 21,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 14,8 %, në krahasim me Shtator 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 58 mld lekë, duke u rritur me 1,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 14,0 %, në krahasim me Shtator 2018.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 14,2 %, krahasuar me Tetor 2017 dhe rritur me 13,1 %, në krahasim me Shtator 2018.

Eksportet, gjatë këtij dhjetëmujori janë rritur me 16,0 %, krahasuar me një vit më parë.

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë:

  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,9 pikë përqindje;
  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,0 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +2,7 pikë përqindje;

Në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar negativisht grupi: “Lëkurë dhe artikujt prej tyre” me -0,1 pikë përqindje.

Për më shumë shihni dokumentin këtu