Fiskalizimi: Të shtyhet procesi, kërkon më shumë kohë për implementim
September 9, 2019
Bizneset kërkojnë shtyrjen e fiskalizimit, përndryshe kostot do jenë të mëdha
September 16, 2019

Anëtarët e Bashkimi të Prodhuesve Shqiptarë kanë zhvilluar mbledhjen e katërt të Bordit Drejtues për vitin 2019. Në këtë mbledhje u diskutua kryesisht mbi aktivitetet e zhvilluar deri më tani për vitin 2019, si dhe çështjet dhe problematika të trajtuar në këtë periudhë.

Përgjatë muajve janar-shtator 2019, ka pasur një larmirshmëri të zhvillimeve të aktiviteteve, në të cilat kanë qenë:

 • Mbledhje Asamble/Bordi;
 • Zhvillime të komiteteve të politikave;
 • Zhvillime të tryezave sektoriale;
 • Dëgjesa në komisione parlamentare;
 • Komunikime publike.

Çështje të trajtuara  

 • P.Ligji për Ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”;
 • P.Ligji për Kodin Penal _Siguria Ushqimore dhe Ndotja e Mjedisit;
 • Udhëzimi i skemës së furnizimit të mbetjeve industrial e skrapit;
 • Për një ndryshim dhe shtese në VKM “Për krijimin e fondit Shqiptarë të Konkurrueshmërisë” – NMV;
 • Mbi marrëdhëniet tregtare Shqipëri – Kosovë (problematika e industrisë së birrës);
 • Marrëveshja e Tregtisë së lirë Shqipëri – Turqi;
 • Projektligji “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”.