Bizneset kërkojnë shtyrjen e fiskalizimit, përndryshe kostot do jenë të mëdha
September 16, 2019
Ngjarja rajonale B2B, Shkup 2019
September 19, 2019

Sipas të dhënava zyrtare të INSTAT, në Gusht 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 2,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 27,8 %, në krahasim me Korrik 2019.

Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me 6,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u ulur me 13,7 %, në krahasim me Korrik 2019.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 32 mld lekë, duke u rritur me 13,3 %, krahasuar me Gusht 2018 dhe duke u ulur me 1,6 %, në krahasim me Korrik 2019.

Në tetëmujorin e parë të vitit 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 200 mld lekë, duke u ulur me 2,5 %, krahasuar me një vit më parë dhe importet e mallrave arritën vlerën 429 mld lekë, duke u rritur me 3,1 %, krahasuar me një vit më parë. Deficiti tregtar arriti vlerën 229 mld lekë, duke u rritur me 8,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2018.

Kontributi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve

Rënia vjetore e eksporteve prej 2,0 %, këtë muaj është ndikuar nga grupet:

 • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -9,1 pikë përqindje;
 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me -4,1 pikë përqindje;
 • “Tekstile dhe këpucë” me -1,4 pikë përqindje.

Në ndryshimin vjetor të eksporteve kanë ndikuar pozitivisht grupet:

 • “Makineri, pajisje, pjesë këmbimi” me +9,1 pikë përqindje;
 • “Produkte kimike dhe plastike” me +2,1 pikë përqindje;
 • “Ushqim, pije, duhan” me +1,2 pikë përqindje.

Eksportet, gjatë këtij tetëmujori janë ulur me -2,5 %, krahasuar me një vit më parë.

Grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të eksporteve, janë:

 • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -4,0 pikë përqindje;
 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me -2,0 pikë përqindje;
 • “Tekstile dhe këpucë” me -0,9 pikë përqindje.

Në ndryshimin vjetor të eksporteve kanë ndikuar pozitivisht grupet:

 • “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +1,8 pikë përqindje;
 • “Ushqim, pije, duhan” me +1,4 pikë përqindje;
 • “Produkte kimike dhe plastike” me +0,7 pikë përqindje.

Mbi të dhënat statistikore të importeve shihni dokumentin.