Gjoba/News
May 22, 2020
Vendim për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore
May 28, 2020
Albanian Manufacturers’ Union - Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë është një nga partnerët e projektit të cilët kanë prezantuar sfidat, nën titullin kryesor: Si të ndihmojmë bizneset shqiptare me zgjidhje të reja e të përballueshme dixhitale?

Tre sfida janë përcaktuar. Hackathon është në kërkim të zgjidhjeve që janë të zbatueshme, me ndikim/impakt të lartë dhe frymësueze!
Sfida 1 : Si t'i ndihmojmë bizneset të kuptojnë më mirë dhe të përdorin zgjidhjet e tregtisë elektronike [e-commerce & omnichannel]?
Sfida 2: Si të përmirësohen flukset e proceset e punës [në fushën e burimeve njerëzore] dhe të rritet transparenca me ndihmën e zgjidhje dixhitale të përballueshme?
Sfida 3: Si të shfrytëzohen të dhënat dhe teknologjitë në kohë reale për një vendimmarrje dhe bashkëpunim më të mirë?

Për të mësuar më shumë rreth Hackathon ndiqni: https://hackathon.al/