Marrëveshje Bashkëpunimi – Universiteti Politeknik Tiranë

Takim pune me Kolegjin Universistar të Biznesit
April 14, 2021
Aftësim & Punësim – Takim me drejtuesit e kompanive KRACO dhe Megatek
June 11, 2021

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë vazhdon të rrisë gamën e partneriteteve mes botës akademike dhe prodhuesve Shqiptarë me qëllim nxitjen e mëtejshme të aftësimit, punësimit dhe inovacionit në Shqipëri.
Në mbështetje të kësaj nisme, gjatë javës së shkuar Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës.