Takim pune me Kolegjin Universistar të Biznesit

Forumi Kombëtar “Qeverisje për Ndryshim”
February 26, 2021
Marrëveshje Bashkëpunimi – Universiteti Politeknik Tiranë
June 11, 2021
Ditën e sotme, Sekretari i Përgjithshëm i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, Z. Arben Shkodra, ishte pjesë e një takimi me Presidentin e Kolegjit Universitar të Biznesit, Z. Ylber Bezo dhe akademikë të tjerë të shquar në fushën ekonomike dhe juridike, përgjate së cilit u shpreh dëshira e përbashkët për nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi.

Kjo marrëveshje synon krijimin e një platforme dialogu dhe bashpunimi mes Kolegjit dhe Prodhuesve Shqiptarë me qëllim nxitjen e inovacionit dhe punësimin në Shqipëri.

📌Falenderojmë Kolegjin Universitar të Biznesit për mikëpritjen në ambjentet e tyre dhe gadishmërinë e treguar per të bashkpunuar në vijim në projekte të përbashkëta!