Trajnim mbi Fiskalizimin dhe Faturiminin Elektronik

5 vjet Bashkimi I Prodhuesve Shqiptar
June 25, 2021
Inovacion: Transformimi Dixhital i NVM-ve
June 30, 2021
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, në bashkëpunim me BNT Electronics, zhvilloi trajnimin online të rradhës në lidhje me faturimin elektronik.
Ligji Nr.87/2019 “Për Faturën Dhe Sistemin E Monitorimit Të Qarkullimit” dhe ndryshimet që ai sjell, nuk prodhojnë asnjë ndryshim në skemën aktuale të taksave.
Për të gjithë tatimpaguesit që deklarojnë dhe paguajnë këto detyrime, nuk ka asnjë ndryshim në peshën e detyrimeve të tyre.
Me këtë proces të ri të raportimit financiar, sistemi i ri i fiskalizimit e shtyn të gjithë ekonominë të përdorë më pak letër dhe burokraci, drejt një sistemi elektronik transaksionesh.
Kjo platformë e certifikuar Bills, modernizon ekonominë, duke rritur efiçencën e biznesit tuaj.