Konferenca “Shqipëria Inteligjente – Prioritetet dhe Vizioni për të Ardhmen” – S3(Smart Specialization Strategy)