Java Ndërkombëtare e Sipërmarrjes – Takimi mbi “Instrumentet e BE-së për Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale, sipas Kapitullit 20 të Negociatave të Anëtarësimit”