Informacion lidhur me prodhimin

September 6, 2019

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 – 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e dytë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 103,2 […]
March 5, 2019

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 – 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,3, në tremujorin e katërt të vitit 2018, […]
September 6, 2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,5, në tremujorin e dytë të vitit 2018, […]
June 5, 2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, rriten me 1% në tremujorin e parë krahasuar me një vit më parë

Sipas të dhënave zyrtare nga INSTAT, në tremujorin e parë të vitit 2018, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,3, […]
March 7, 2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 – 2017

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e katërt të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,8, […]